... До уваги випускників і працівників вищих духовних навчальних закладів!
header-dds1
header-dds2
header-dds3
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Перекласти на...

АРХІВ СТАТЕЙ

< березня 2018 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Наші відвідувачі

 Погода в Україні
 
До уваги випускників і працівників вищих духовних навчальних закладів! PDF Друкувати Електронна адреса

Відповідно нормативних документів:

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді у швидкозшивачі без зав’язок (не у файлі і не з’єднані стиплером) подаються такі документи:
1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка (із зазначенням адреси, контактного телефону та (за наявності) адреси електронної пошти) (додаток 1);
2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);
3) засвідчені в установленому порядку:
копія документа про вищу духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 р.;
копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;
копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);
копія документа про повну середню освіту;
копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);
4) копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;
5) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:
для фізичних осіб - три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.);
для юридичних осіб - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).
Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства.
Призначення платежу - Плата за надання інших адміністративних послуг.
Для здійснення платежу необхідно попередньо зайти на сайт Держаної казначейської служби України: http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/24602 , вибрати відповідну область чи м. Київ, далі на сайті відповідного територіального управління Казначейства зайти у розділ "Реквізити рахунків" і вибрати "Реквізити рахунків для обліку доходів (місцевий бюджет)". У файлі, що відкриється, вибрати рахунок місцевого територіального підрозділу Казначейства, відповідно до місця, де буде здійснюватися платіж, і МФО.
Документи, подані не у повному обсязі або не у зброшурованому вигляді (див. вище) повертаються особі, яка їх надіслала, без розгляду.


Для державного визнання документа про науковий ступінь до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:
1) клопотання власника документа про науковий ступінь (або клопотання з основного місця роботи особи, або клопотання релігійного центру) (додатки 2-3);
2) засвідчені в установленому порядку:
копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;
копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);
копія диплома про науковий ступінь, отриманого до 1 вересня 2018 р.;
копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);
копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;
копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);
копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);
перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності);
копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);
3) копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;
4) опис документів атестаційної справи за встановленою формою (додаток 5).
Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. Обкладинка атестаційної справи оформляються за встановленою формою (додаток 6).
До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.


Для державного визнання документа про вчене звання до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:
1) клопотання власника документа про науковий ступінь (або клопотання з основного місця роботи особи, або клопотання релігійного центру) (додатки 2, 4);
3) засвідчені в установленому порядку:
копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;
копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);
копія документа про вчене звання, отриманого до 1 вересня 2018 р.;
копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;
копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;
копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;
перелік опублікованих наукових праць;
копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності;
копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);
2) копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;
3) опис документів атестаційної справи за встановленою формою (додаток 5).
Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. Обкладинка атестаційної справи оформляються за встановленою формою (додаток 7).
До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.
Вищевказані документи надсилаються (подаються) до Міністерства освіти і науки України (пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135)