... Микола Цмоканич, «Проблематика ґендерної ідеології у творчості Ґабріели Кубі», (науковий керівник – о. ліц. Тарас Коберинко, рецензент – ліц. Василь Салій)
header-dds1
header-dds2
header-dds3

Підтримайте/Support Us

Допомогти у вихованні майбутніх священиків

Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Перекласти на...

Найпопулярніше

АРХІВ СТАТЕЙ

< червня 2024 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 23
24 25 26 27 28 29 30

Наші відвідувачі

 Погода в Україні
 
Микола Цмоканич, «Проблематика ґендерної ідеології у творчості Ґабріели Кубі», (науковий керівник – о. ліц. Тарас Коберинко, рецензент – ліц. Василь Салій) PDF Друкувати Електронна адреса

ВСТУП
Людство впродовж своєї історії неодноразово стикалося з різноманітними викликами, спричинених створеними людиною концепціями та ідеологіями. Їх підставою були різноманітні ідеї: прагнення встановити ідеальні світові устрої, створити безкласове суспільство, забезпечити людині безмежну свободу вибору, вивести досконалу людську расу та багато інших. Вони мали опорою не Боже Об’явлення, а людські амбіції, умовисновки та хибні уявлення. Як наслідок, всі ці ідеології з часом вихолощувалися та падали, не витримавши випробування часом, однак встигали принести жахливі «плоди» – соціальну несправедливість, розруху, війни, смерть.

Христова Церква, опираючись на Боже Об’явлення, неодноразово застерігала людство від цих численних загроз, передбачаючи негативні наслідки прийняття чергової деструктивної ідеї. Так у минулому столітті Церква, сповняючи свою місію учительства, попереджала про загрози комунізму (Пій XI, Quadragesimo anno, 1931), нацизму (Пій XI, Mit brennender Sorge, 1937), знецінення людського життя (Іван Павло II, Evangelium Vitae, 1995) тощо. Деякі з цих загроз уже минули, деякі – ще продовжують існувати. Та останнім часом Церква голосить про наступ нової небезпеки для цілого людства – ґендерної ідеології.
Новомодне та неоднозначне поняття «ґендер» щораз то частіше лунає у ЗМІ, науково-популярній літературі, фільмах, законодавчих ініціативах, навчальних програмах садочків, шкіл та університетів. На його популяризацію та входження у академічну, законодавчу, виховну та освітню площину зі сторони держав та різноманітних організацій виділяються великі кошти – у таких випадках у нього закладають позитивні сенси. Однак Церква продовжує засвідчувати, що ґендер не є насправді позитивною концепцією, яку з нього намагаються показати. Церква-Мати і Вчителька намагається достукатися до людських сердець у спробах вказати на суть нової небезпечної теорії та на ризики відходження від Божої Правди про людину. На загрози, які з собою несе ґендер, звертає увагу велика кількість сучасних богословів, етиків, церковних інституцій, єпископат та окремі дослідники.
З ряду католицьких авторів, які ґрунтовно описують феномен ґендерної ідеології, варто виокремити постать сучасної німецької соціологині Ґабріели Кубі (1944 р. н., Німеччина). Опису і аналізу проблематики нової нищівної ідеї вона присвятила чимало років своєї праці, регулярно порушуючи питання ґендеру у своїх книгах, доповідях та інтерв’ю. Авторка позиціонує себе як віруючу людину, за конфесією католичку, і у своїй діяльності посилається не лише на дослідження емпіричного характеру, а й на авторитет Божого Об’явлення та Церкви як єдиноправильного Його тлумача. Також вона відома своєю чіткою консервативною позицією у питаннях моралі – Папа Венедикт XVI називав її «хоробрим воїном проти ідеологій, які в підсумку призводять до знищення людини». Зі своїми доповідями та презентаціями стосовно ґендерної ідеології авторка відвідала і Україну, де також виступала на організованому Богословським відділом Патріаршої курії УГКЦ під керівництвом вл. Ярослава (Приріза) семінарі перед проведенням 73 сесії Синоду Єпископів УГКЦ у Харкові 18-19 листопада 2016 р. Авторка розглядає ґендерну ідеологію з різних точок зору, користаючи із надбань юриспруденції, соціології, історії, філософії, лінгвістики, медицини, психології тощо.
Актуальність нашого дослідження полягає у гострій необхідності дослідження тематики ґендеру та протистояння йому у сучасності. Ознайомлення з ґендерною ідеологією особливо актуальне для всіх, хто є долученим до пастирського супроводу вірних, вчителів і вихователів, або тих, хто прагне більше дізнатися про нову небезпечну тенденцію. Український народ, віра і культура якого закорінена в християнстві, потребує сьогодні переосмислення і утвердження власних цінностей, підтримки та допомоги зі сторони Церкви у вибудовуванні чітких моральних орієнтирів перед лицем руйнівного впливу нової ідеології. Низький рівень ознайомлення з ґендерною ідеологією може призвести до позитивного сприйняття цієї деструктивної концепції, а відтак втілення її наративів і принципів в українському суспільстві на законодавчому, освітньому і культурному рівнях.
Тому метою нашої дипломної праці є спроба представити проблематику ґендерної ідеології. Об’єктом дослідження є погляд Ґ. Кубі як соціологині та християнки на цю новітню теорію. Предметом дослідження постають новітні тенденції ХХ ст., пов’язані з питанням людської статевості, моралі та ідентичності. Відтак розкриття проблематики ґендеру в творчості Ґ. Кубі – це основна ціль нашої праці. Під поняттям «проблематика» маємо на увазі сукупність основних аспектів ґендеру, які описує авторка. Задля осягнення поставленої мети потрібно розв’язати наступні завдання:
1. Описати суть ґендерної ідеології.
2. Проілюструвати її негативний вплив на людину, соціум, культуру та мораль. З огляду на потребу цілісного викладу матеріалу праця складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Основна частина праці складається із двох розділів.
Перший розділ під назвою «Явище ґендерної ідеології та його особливості» складається із трьох пунктів. У першому пункті ми розкриємо основні термінологічні поняття, пов’язані з ґендерною ідеологією. Це сприятиме кращому розумінню суті цього явища. У другому пункті розглянемо світоглядні підстави теорії ґендеру, сексуальної революції, фемінізму та руху за права так званих «секс-меншин», які між собою ідейно дуже тісно пов’язані. До числа осіб, творчість та діяльність яких створила основу для нової ідеології, входять психологи, філософи, суспільні діячі, сексологи тощо. У третьому пункті коротко представимо деякі аспекти ідеології в сучасності, а саме: її прояви у радикальному фемінізмі, теорію відомої ґендер-активістки Д. Батлер та ґендерну політику як новий етап розвитку ідеології.
Другий розділ під назвою «Загрози і виклики ґендерної ідеології» містить у собі два пункти. У першому ми представимо загрози релятивізму у сферах статевості та моральності, який є супутнім явищем ґендерної ідеології, а також те, як концепція ґендеру руйнує християнське розуміння сім’ї. Окрім цього, вкажемо на негативний вплив ґендерної ідеології на культуру, цілісний розвиток особистості та суспільної моралі. У другому пункті ми опишемо ознаки тоталітаризму, які у ґендерній ідеології вбачає Ґ. Кубі, серед яких: зміна мови, створення несправедливого законодавства, дискримінація інакодумців, зокрема християн.
Джерелами для цієї праці послужили книги Ґ. Кубі стосовно ґендерної ідеології. На цей момент українською мовою є перекладені всі присвячені проблематиці ґендеру книги авторки: «Глобальна сексуальна революція. Руйнування свободи в ім'я свободи» (2018) – Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit (2012); «Ґендер. Виклики та загрози» (2017), яка містить у собі: «Ґендерна революція: релятивізм в дії» (2012) – Die Gender-Revolution – Relativismus in Aktion (2007) і «На шляху до нової ґендерної людини – як німецька держава виховує дітей» (2014) – Verstaatlichung der Erziehung – Auf dem Weg zum neuen Gender-Menschen (2007); «Ґендер – нова ідеологія руйнує сім’ю» – Gender – Eine neue Ideologie zerstört die Familie (2014). Додатковою літературою у цій праці були різного роду дослідження у сфері психології, філософії, соціології, лінгвістики, а також документи Церкви. Усі вони використані задля кращого висвітлення та підтвердження думок авторки стосовно ідеології ґендеру як противника християнського світогляду та моральних цінностей. У нашій праці ми послуговуватимемося теоретичними методами: аналізу, синтезу, класифікації та пояснення. За допомогою аналітичного методу ми більш детально розглядаємо окремі думки Ґ. Кубі щодо ґендерної ідеології; метод синтезу ми використаємо при цілісному описі думок авторки та схожих поглядів інших авторів; скористаємося методом класифікації для більш структурованого викладу матеріалу історичного і описового характеру; метод пояснення використаємо для усунення різночитання та покращення розуміння тексту.

ВИСНОВКИ
У Божому Промислі людина є покликаною до синівства Йому. Людська особа має таку цінність для Бога, що Він вирішує сам стати людиною та спасти її через хресну жертву. Через це Церква, проповідуючи Христову науку по всіх краях землі, завжди наголошує на гідності людини та на її життєвому покликанні – осягненні Царства Небесного з поміччю Божою. Останніми часами Церква особливо сильно звертає увагу на основні аспекти людського буття, а саме: священне значення сім’ї та батьківства, дар людської статевості, плекання християнської моралі та осягнення християнських чеснот тощо. У силу того, що людство ХХІ ст. прагне дати відповіді на екзистенційні питання стосовно власної природи та покликання, Церква з висоти Божого погляду змальовує перспективу розвитку і вдосконалення суспільства та кожної особи зокрема через життя згідно Божого Об’явлення і виконання Божих заповідей як основного критерію морального вибору, цінностей, світогляду.
Попри пророчий голос Церкви, чимало людей спокушаються на інші способи «покращення» власного життя. Через це вони впускають у дійсність хибні теорії та ідеї, таким чином будуючи чергову Вавилонську вежу. Так, як це ми намагалися проілюструвати у нашій праці, особливо потужною та нищівною тенденцією ХХ-ХХІ ст. стала ґендерна концепція. У ході розгляду проблематики ґендерної ідеології у творчості Ґ. Кубі стає зрозуміло, що новітня деструктивна ідеологія активно входить у менталітет людей сучасності. «Догми», які сповідують прихильники ґендеру, непомітно для ширшого загалу людей починають спотворювати розуміння людської природи, зокрема статевості, сім’ї, міжособових відносин. І хоч українському суспільству ще не до кінця зрозумілі значення новомодних понять «ґендерний мейнстримінг», «ґендерна рівність», «ґендерні дослідження» тощо, однак їхні ідеї уже набирають популярності у ньому.
Через це, підбиваючи підсумки праці, можна ствердити, що описана нами тема є актуальною. Адже дар людської статевості, відносини між чоловіком та жінкою, подружжя і сім’я та християнські цінності є наріжним каменем людської цивілізації. Церква не може мовчазно дивитися на добровільну руйнацію цих Божих дарів, які водночас є можливостями плекати любов, духовно зростати та будувати гідну людську цивілізацію. Влучно зауважує патріарх Святослав (Шевчук): «Ми повинні врятувати християнську сім’ю, як колись сім’я врятувала Церкву в період переслідування» .
Ігнорування ґендерної ідеології, а відтак мовчазне її прийняття, призводить до моральної деградації як суспільства загалом, так і окремо кожної людини, яка довіряє постулатам нової обманливої фікції. Саме під прапорами ґендеру відбувається різкий занепад сексуальної етики, знецінення людської гідності та деградація міжособистісних людських взаємин. Сексуальна сваволя, яка начебто мала забезпечити «рай на землі», як це вважали провісники сексуальної революції ХХ ст., натомість призводить до жахливих наслідків. З цієї призми, праці Ґ. Кубі є особливо актуальними та потрібними, адже авторка не лише на основі різноманітних досліджень у галузі філософії, психології, соціології тощо, а й на основі Божого Об’явлення і вчення Церкви вдало розпізнає сутність ідеології ґендеру та ризики, які вона зі собою несе людству. Таким чином, авторка описує ідеологію не як сховану між сторінками книг теоретичну ідею, а як реальність нового дня, з якою сучасне людство змушене зіткнутися та дати гідний опір.
Представляючи візію соціологині, нашу працю ми поділили на два розділи.
У першому пункті першого розділу ми описали значення понять стосовно «ґендеру», вказуючи на його явно революційне та опозиційне стосовно людської статевості значення. У наступному – другому – пункті ми проілюстрували різку зміну розуміння людини та її статевості у ході розвитку сексуальної революції, яку авторка розглядає як початок ґендерної ідеології. У призмі поглядів «предтеч» секс-революції більш зрозумілими стають основи теорії ґендеру: сприйняття людини не як образу Божого, а як набору інстинктів та придушених бажань. У третьому пункті ми присвятили увагу деяким аспектам ідеології в сьогоденні: так званому мейнстримінгу як спробі нав’язування теорії ґендеру, взаємозв’язку ґендерної ідеології з фемінізмом та поглядам ідеолога ґендеру Д. Батлер. Таким чином ми вказали на конкретні прояви ідеї «соціальної статі», яка насправді дуже різноманітна, неоднозначна та у кожному окремому контексті постає у інших барвах.
У другому розділі нашої праці ми звернули увагу на основні загрози, які з собою несе ідеологія ґендеру. Основними із них є релятивізм у сфері статевості та моральності – тобто усунення моральних орієнтирів добра і зла, а відтак і затирання різниці між статями. У перших двох пунктах розділу вказали на наслідки такого релятивізму: численні хвороби психічного та фізичного характеру, втрата людиною істинної свободи, занепад культури, викривлене сприйняття людини, зокрема її знеособлення, руйнування сім’ї тощо. У третьому пункті подані ознаки тоталітаризму у ґендерній політиці: нав’язування певних ідей в освітній сфері, усунення інакодумства, дискримінація християнського світогляду, зміна мови та створення нових понять під вимоги ідеології.
Цитовані нами численні автори співзвучні з думками та побоюваннями Ґ. Кубі щодо ґендерної ідеології. Це мотивує більш детальніше глянути на справжні витоки цієї концепції у той самий спосіб, як це робить авторка. Тобто варто вбачати початок виникнення ідеології не в суто номінальних перших згадках поняття «ґендер» чи у перших присвячених на цю тематику працях, а у відході від Божої Правди. Несприйняття Об’явлення стосовно власної природи призводить до пошуків відповідей на запитання про людську екзистенцію у невідповідний спосіб. Надавання людським умовисновкам вищого статусу від Божого Слова, як це ілюструє Ґ. Кубі, здатне призвести до жахливих наслідків. Тому у своїх працях авторка зазначає, що людству потрібна нова революція – на цей раз революція любові, яку потрібно здійснити у співпраці з Богом. Лише у такий спосіб можна осягнути справжню Свободу та Щастя.
Хочемо зауважити, що проблематика теорії ґендеру багатоаспектна, адже у кожному контексті вона має свої особливості та характеристики – тим паче, концепція ґендеру постійно видозмінюється. Тому ми не претендуємо на вичерпність опису теми цієї концепції загалом. Ця дипломна праця є радше спробою висвітлити візію одного автора – Ґ. Кубі – на новітні виклики, котрі стосуються не лише Церкви, а й усього людства. Сподіваємося, що наша праця через представлення візії Ґ. Кубі наблизить читачам розуміння сутності новітньої ідеології ґендеру та супутніх їй небезпек та викликів, а переданий авторкою досвід зможе допомогти читачу краще дослідити новітню концепцію та сформувати правильну позицію стосовно неї. Також сподіваємося, що ця праця зможе заохотити до подальших пошуків та досліджень у цій сфері.

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ЯВИЩЕ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 8
1. Розрізнення понять 8
1.1 Виникнення та значення поняття «ґендер» 8
1.2 «Ґендерна ідеологія» 11
1.3 «Ґендерний мейнстримінг» та «ґендерна рівність» 13
1.4 «Ґендерні дослідження», «ґендерна теорія» та інші визначення 15
2. Історія розвитку ґендерної ідеології 16
2.1 Зв’язок ґендерної ідеології зі сексуальною революцією 1960-их рр. 16
2.2 Передумови виникнення та основні ідейники ґендерної ідеології 17
2.3 Студентські бунти 1960-их рр. і сексуальна революція 35
3. Ґендерна ідеологія у сучасності 37
3.1 Радикальний фемінізм як складова ґендерної ідеології 37
3.2 Субверсивна ґендерна теорія Д. Батлер 39
3.3 Доба ґендерного мейнстримінгу 40
РОЗДІЛ II. ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ 42
1. Моральний релятивізм 42
2. Концепція ґендеру як релятивізм людської статевості 46
2.1 Нівеляція статевості 47
2.2 Руйнування сім’ї 50
2.3 Занепад моральності та культури 51
3. Ґендерна політика як тоталітарна ідеологія 54
3.1 Ґендерна диктатура-мейнстримінг 54
3.2 Дискримінація християн 57
3.3 Використання мови ґендерною ідеологією 58
ВИСНОВКИ 70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 74